บริการของเรา

รับทำบรรณานุกรม

หากท่านไม่มีเวลา ไม่อยากเครียดกับการจัดทำบรรณานุกรมที่มีรูปแบบการจัดทำบรรณานุกรมหลากหลายรูปแบบ รายละเอียดการเว้นวรรค การย่อหน้า การพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ยังไม่นับรวมถึงความแตกต่างของแหล่งอ้างอิงที่มีที่มาแตกต่างกัน จะต้องพิมพ์แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบรรณานุกรมรูปแบบ APA (American Psychological Association) AMA (American Medical Association) Chicago MLA (Modern Language Association) Turabian และ Vancouver แล้วแล้วแต่มีความแตกต่างกัน และใช้เวลาในการดำเนินการมากที่สุด
หากท่านกำลังประสบกับกปัญหาข้างต้นนี้ ทางร้านยินดีรับทำบรรณานุกรมให้กับท่าน โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดพิมพ์บรรณานุกรมแต่ละประเภท แต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้การจัดพิมพ์แบบ Manual ซึ่งจะไม่ใช้ระบบการจัดพิมพ์ต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อท่านนำไปเปิดกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับหรือไม่มีโปรแกรมการจัดพิมพ์อัตโนมัติดังกล่าว
ราคารับทำบรรณานุกรม มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
250 บาท/หน้า
300 บาท/หน้า
500 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
240 บาท/หน้า
290 บาท/หน้า
490 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
230 บาท/หน้า
280 บาท/หน้า
480 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
220 บาท/หน้า
270 บาท/หน้า
470 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
210 บาท/หน้า
260 บาท/หน้า
460 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
200 บาท/หน้า
250 บาท/หน้า
450 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
190 บาท/หน้า
240 บาท/หน้า
440 บาท/หน้า

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1 – 5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำบรรณานุกรมที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากแหล่งอ้างอิงที่ปรากฎในเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าบรรณานุกรมที่จัดทำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล [email protected] หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000