บริการของเรา

รับทำแบบสอบถาม รับสร้างแบบสัมภาษณ์ รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์

หากท่านต้องการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็น เน้นการสร้างตามตัวแปรที่ท่านกำหนดไว้ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำไว้เป็นแนวทาง ทางเรารับทำให้กับท่านได้ และท่านมั่นใจได้เลยว่าเราส่งงานตรงเวลา เพราะเราเป็นทีมงานมืออาชีพ เรารับได้ทั้งงานด่วน และงานไม่ด่วน

ราคารับทำแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
300 บาท/หน้า
500 บาท/หน้า
600 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
290 บาท/หน้า
480 บาท/หน้า
580 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
280 บาท/หน้า
460 บาท/หน้า
560 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
270 บาท/หน้า
440 บาท/หน้า
540 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
260 บาท/หน้า
420 บาท/หน้า
520 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
250 บาท/หน้า
400 บาท/หน้า
500 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
240 บาท/หน้า
380 บาท/หน้า
480 บาท/หน้า

ขอคำปรึกษา

ก่อนจะเริ่มสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์ ท่านควรกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน เพื่อให้ทางร้านสามารถสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ หรือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ให้กับท่านได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นหรือขอบเขตที่ท่านกำหนดไว้ โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดไฟล์งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ของท่าน เข้ามาให้ทางร้านประเมินราคาก่อนเบื้องต้นได้ที่อีเมล [email protected] หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000