บริการของเรา

รับเขียนบทความวิจัย

หากท่านไม่มีเวลาการจัดทำบทความวิจัยจากเล่มวิจัย เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มดุษฎีนิพนธ์ และไม่อยากเปลืองเวลาไปกับการพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามฟอร์แมตหรือรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ทางวารสารกำหนดไว้ ทางร้านสามารถช่วยท่านประหยัดเวลาดังกล่าวได้นะครับ

ราคารับทำบทความวิจัย เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1 – 5 จากเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
190 บาท/หน้า
290 บาท/หน้า
590 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
180 บาท/หน้า
280 บาท/หน้า
580 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
170 บาท/หน้า
270 บาท/หน้า
570 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
160 บาท/หน้า
260 บาท/หน้า
560 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
150 บาท/หน้า
250 บาท/หน้า
550 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
140 บาท/หน้า
240 บาท/หน้า
540 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
130 บาท/หน้า
230 บาท/หน้า
530 บาท/หน้า

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1 – 5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำบทความวิจัยที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนที่ต้องจัดทำได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล [email protected] หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000