บริการของเรา

รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

หากท่านไม่มีเวลาเขียนสรุปเนื้อหาวิจัยของท่านเพื่อจัดทำเป็นบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ท่านสามารถใช้บริการรับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษได้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่เป็นงานด่วนหรือไม่ด่วน จัดส่งงานตรงเวลา
ราคารับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ราคาเขียนบทคัดย่อภาษาไทย

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
400 บาท/หน้า
600 บาท/หน้า
1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
380 บาท/หน้า
580 บาท/หน้า
950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
360 บาท/หน้า
560 บาท/หน้า
900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
340 บาท/หน้า
540 บาท/หน้า
850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
320 บาท/หน้า
520 บาท/หน้า
800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
300 บาท/หน้า
500 บาท/หน้า
750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
280 บาท/หน้า
480 บาท/หน้า
700 บาท/หน้า

ราคาเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
500 บาท/หน้า
800 บาท/หน้า
1,200 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
490 บาท/หน้า
780 บาท/หน้า
1,150 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
480 บาท/หน้า
760 บาท/หน้า
1,100 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
470 บาท/หน้า
740 บาท/หน้า
1,050 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
460 บาท/หน้า
720 บาท/หน้า
1,000 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
450 บาท/หน้า
700 บาท/หน้า
950 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
440 บาท/หน้า
680 บาท/หน้า
900 บาท/หน้า

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถส่งไฟล์บทที่ 1 และบทที่ 5 มาที่ [email protected] หรือแอดไลน์ @thesisth เพื่อให้ทางร้านประเมินราคาจำนวนหน้าที่ชัดเจนของบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการได้ เพื่อทราบราคาที่แน่นอน ภายใต้ระยะเวลาที่ท่านกำหนด

thesis4u2000