บริการของเรา

รับแก้ไขและตรวจ plagiarism จากโปรแกรม Trunitin

หากท่านแก้ไขเนื้อหาวิจัย เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มดุษฎีนิพนธ์ กี่ครั้ง ๆ ก็ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ plagiarism เสียที อยากประหยัดเวลา และไม่เสียเวลาทำใหม่ทั้งหมด ทางร้านสามารถช่วยท่านให้ท่านผ่านเรื่องดังกล่าวได้นะครับ รับรองผลท่าน 100% การันตีรู้ผลภายใน 1 วัน
ราคารับตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม Turnitin และแก้ไขให้เล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ให้ผ่านชัวร์ ๆ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

เปอร์เซ็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
0 – 3 %
5,990 บาท
7,990 บาท
15,990 บาท
4 – 6 %
5,490 บาท
7,490 บาท
15,490 บาท
7 – 9%
4,990 บาท
6,990 บาท
14,990 บาท
10 – 12%
4,490 บาท
6,490 บาท
14,490 บาท
13 – 15%
3,990 บาท
5,990 บาท
13,990 บาท
16 – 18%
3,490 บาท
5,490 บาท
13,490 บาท
19 % ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30%
2,990 บาท
4,990 บาท
12,990 บาท

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1 – 5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าแก้ไขและตรวจ plagiarism จากโปรแกรม Turnitin ที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล [email protected] หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000