รับคำปรึกษา

ทางทีมงาน บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ค้นคว้าข้อมูล งานวิจัยทั้งใน-ต่างประเทศ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

คำแนะนำ

ผู้นำทางด้านวิจัยแบบครบวงจร​ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดทำ วิจัยธรกิจแผนธุรกิจ​ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ​

วิเคราะห์

ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันเราได้ดูแลลูกค้าทั้งทางด้านภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ประสบการณ์มากกว่า 100,000 เล่ม

สอนแนะนำ และให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

ตีพิมพ์บทความ

บทความวิจัย บทความวิชาการ

วิเคราะห์ข้อมูล

SPSS, AMOS, LISREL, Solver, MiniTab, Gretl, Eviews, Matlab และทุกโปรแกรม

แบบสอบถาม

แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์

วิทยฐานะ

ผู้เชี่ยวชาญ เลื่อนระดับ

ให้คำปรึกษา

ข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงลึก

บริการให้คำปรึกษาและเป็นผู้ช่วยทำงานวิจัยและเป็นผู้ช่วยทำงานวิจัย

ทีมงานของเรา ให้บริการรับปรึกษางานวิจัย  แนะนำ ปรึกษา สอน วิชาวิจัย วิชาวิทยานิพนธ์ วิชชาดุษฎีนิพนธ์ งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ งาน SPSS งานวิจัย ในราคาถูก มาแล้วมากกว่า 100,000 เล่ม และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า อีกทั้งล้วนเอ่ยปากชม รวมถึงบอกต่อ ถึงความซื่อสัตย์ ตรงเวลา ราคายุติธรรม จนทำให้เราเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเรา

สนใจขอคำปรึกษาการทำวิจัย ติดต่อทีมงานได้ที่นี่