บริการของเรา

รับค้นหาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การรับค้นหาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการดำเนินการลงไปได้มาก เพราะบางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ได้กำหนดตัวแปรหรือกรอบแนวคิดการวิจัยมาให้กับท่านแล้ว แต่ท่านไม่รู้ว่าจะไปสืบค้นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง นำมาสนับสนุนตัวแปรหรือกรอบแนวคิดการวิจัยที่กำหนดไว้ได้อย่างไร เนื่องเพราะข้อจำกัดของการนำแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการทบทวนวรรณกรรมหรือการตรวจสอบเอกสารนั้น จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบวิธีการวิจัย อาทิเช่น แหล่งข้อมูลจะต้องไม่เกิน 10 ปี จะต้องเป็นแนวคิดหรือทฤษฏีต้นฉบับ หรือการเขียนแนวคิดและทฤษฏีจะต้องไม่ซ้ำ ไม่คัดลอกนำมาทั้งหมด และการอ้างอิงต้องถูกต้องตามหลักการวิจัย ยังไม่นับการย่อหน้าและการจัดพิมพ์บรรณานุกรมให้กับแหล่งอ้างอิงที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ อีกมากมาย
เราช่วยท่านได้! ท่านไม่ต้องกังวลกับการค้นหาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ยุ่งยากดังกล่าวอีกต่อไป เพราะเรามีประสบการณ์มาหลายปี ทำมาแล้วหลายเล่ม หลากหลายรูปแบบ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฏีนิพนธ์ของท่านได้

ราคารับค้นหาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
2,490 บาท/แนวคิด
3,490 บาท/แนวคิด
9,990 บาท/แนวคิด
ภายใน 2 วัน
2,390 บาท/แนวคิด
3,390 บาท/แนวคิด
9,490 บาท/แนวคิด
ภายใน 3 วัน
2,290 บาท/แนวคิด
3,290 บาท/แนวคิด
8,990 บาท/แนวคิด
ภายใน 4 วัน
2,190 บาท/แนวคิด
3,190 บาท/แนวคิด
8,490 บาท/แนวคิด
ภายใน 5 วัน
2,090 บาท/แนวคิด
3,090 บาท/แนวคิด
7,990 บาท/แนวคิด
ภายใน 6 วัน
1,990 บาท/แนวคิด
2,990 บาท/แนวคิด
7,490 บาท/แนวคิด
ภายใน 7 วัน
1,890 บาท/แนวคิด
2,890 บาท/แนวคิด
6,990 บาท/แนวคิด

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1 – 5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำบทความวิจัยที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนที่ต้องจัดทำได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล [email protected] หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000